TCDD’ye Vagon Üreten Yavuzlar Vagon Hakkında Flaş Karar!

tcddye vagon ureten yavuzlar vagon hakkinda flas karar
tcddye vagon ureten yavuzlar vagon hakkinda flas karar

Sakarya’da son 7 ayda sıkça duymaya başladnılan konkordato haberleri devam ederken, mevcut firmalar konkordato ilan sürelerini 1 yıla çıkarmaya başladı. Ekonomi ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar sonrasında; tüm ülke genelinde olduğu gibi Sakarya’da da firmalar konkordato ilan etmeye devam ediyor.

Geçen sene, mahkemeye yaptığı başvurusu ile konkordato talep eden ve 3 ay geçici mühlet verilen Yavuzlar Vagon hakkında, bu yılda 1 yıllık konkordato ilan edildi. Mali sıkıntı içerisinde olduğunu belirten şirket 16 yıldır, TCDD’ye Sakarya – Adapazarı ve Sakarya – Pamukova fabrikalarında sürekli hizmet vermesiyle biliniyordu ve Marmaray trenlerinin iç giydirme, montaj ve modernizasyonunda da yer almıştı.

İŞTE O İLAN

T.C. SAKARYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN- ESAS NO : 2018/475 Esas

Mahkememizce; Sakarya Ticaret Sicil Müdürlüğünün 15976 nolu sicilinde kayıtlı davacı YAVUZLAR VAGON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında 15/04/2019 tarihinden başlamak üzere 1 YIL KESİN MÜHLET KARARI verildiği ve geçici konkordato komiseri olarak Nevran KARACA’nın atandığı, 28/02/2018 tarih, 7101 sayılı Yasa’nın 16.maddesi ile değişik İİK’nun 288.maddesi gereğince; “alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri”hususu ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

YAVUZLAR VAGON HAKKINDA
Yavuz Yavuz tarafından kurulan Yavuzlar Vagon, Türkiye’nin önemli vagon üreticilerinden ve demiryolu ekipmanı şirketlerinden biri. 15 yıldır, 8200 metrekare alana sahip Sakarya – Adapazarı ve Sakarya – Pamukova fabrikalarında sürekli hizmet veren Yavuzlar Vagon’da TCDD’ye çeşitli vagonların imalatı, bakımı ve revizyonu yapılıyor.

Kaynak= https://rayhaber.com/2019/04/tcddye-vagon-ureten-yavuzlar-vagon-hakkinda-flas-karar/

Top