Şu anda üzerinde dolaşmakta olduğunuz sitede Raylı Sistemler de uygulanmakta olan Emniyet Yönetim Sistemleri(EYS)(Safety Management System(SMS)en) hakkında makaleler, yeni haberler, yöntemler ve yaklaşımlar hakkında bilgiler ayrıca Dünya’da ve Türkiye’de meydana gelen rayllı sistemler kazaları, gelişmeler, emniyet raporları, güncel gelişmeler, sektörel haberler gib başlıklar hakkında bilgiler bulunmaktadır.

24/4/2013 tarih ve 6461 sayılı TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN gereğince önümüzdeki günlerde ulusal demiryolu ağındaki paydaşların  sayıların her geçen gün artacağı düşünüldüğünde bu paydaşlar arasındaki iletişim ve regulasyonun kontrol ve uyum altında olması gerekliliği açıkça görülmektedir. Uluslar arası demiryolu trafiği gereğince de karşılıklı işletilebilirliğin getirmiş olduğu yükümlülüklerin etkisi ile  2004/49 EC direktif ile Avrupa Birliği üyesi ülkelerde uygulamaya geçirilen SMS sistemi ülkemize hızlı tren işletmeciliği ile birlikte uygulanmaya başlanıp 2012 yılında Konvansiyonel Hatlara uyarlama çalışmalarına başlanılmış olup halen gelişim sürecindedir.

2015 yılında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca yayınlanarak yürürlüğe giren demiryolu emniyet yönetmeliği ile  de ulusal demiryolu ağında hizmet veren tüm Alt Yapı İşletmeciler ve Tren İşletmecilerine de bir Emniyet Yönetim Sistemi kurma zorunluluğu getirmiştir.

Top