CEP TELEFONLARI VE DEMİRYOLU GÜVENLİĞİ

Gelişen teknoloji ile birlikte akıllı telefonların gündelik yaşantımıza girmesinin akabinde  bu cihazların faydalarının yanında yaşantımıza etkileri de tartışılmaya başlandı. Yapılan araştırmalar gün geçtikçe akıllanan cihazlar kullanıcıların ellerinden hiç düşmemeye başladı.

Yaşanan bu değişimler ile birlikte dünyada raylı sistem emniyet yöneticileri de yaşanan bu toplumsal dönüşüme karşı hamleler geliştirmeye başladı. Bu doğrultuda ilk adım Amerika Ulusal Demiryolu Ajansında(FRA) ve internet devi Google’ dan 2015 yılı içerisinde geldi. Bu iki öncü kurum hemzemin geçitlerde sürücüleri bilgilendirmek için akıllı uygulamalar geliştirdiler ve uygulama denemelerine başlandı. Bakınız(ingilizce). (Konu ile ilgili ilk yazımız)

????????????????????????????????????

Bu konudaki son gelişme ise Almanya-Augsburg’dan geldi. railwaygazette.com un haberine göre Augsburg’da tramway hatlarına yaklaştıkları sırada akıllı cihazları ile ilgilendikleri sırada zemindeki ışıklı uyarılar sayesinde dikkatlerini çekilmek isteniliyor. Raylı sistem aracı yaklaştığında zemindeki ışıklar kırmızı işaretler yanıp sönerek vatandaşlar uyarılması planlanıyor. Bu sayede gün içerisinde sürekli akıllı cihazlar ile iletişim halinde olan vatandaşların uyarılması ve dikkatsizlik sonucu oluşabilecek kazaların azaltılması planlanıyor.

Akıllı cihazların kullanımına yönelik ülkemizde yapılan araştırma sonuçları da konu ile ilgili çarpıcı bulguları göz önüne seriyor. My.com’ un 2015 yılında yapmış olduğu araştırmaya göre katılımcıların %55 günde 4 saatten fazla akıllı cihazlarını kullanırken %44 ise günde 5 saatten fazla akıllı cihazlarını kullanıyor.

Araştırmalardan da görüleceği üzere kullanıcılar gün içerisinde sürekli olarak ilgilerini akıllı cihazlarına verip sürekli olarak bu cihazlar ile iletişim halinde oluyorlar. Bu etkileşimin sonucu Microsoft’un 2015 yılında yaptırmış olduğu bir diğer araştırma ise bize olayın ciddiyeti hakkında bilgi veriyor. Yapılan araştırmaya göre insanların %45 oranında yapacakları işleri daha fazla ertelediği de belirtiliyor. Ayrıca insanların %44’ünün ise odaklanma problemi yaşadığı belirtiliyor.

Bu iki bulgu akıllı telefonların özellikle şehir üstü raylı sistem alt yapı bileşenleri açısından acele önlemler alınması gereken büyük bir risk oluşturuyor.

Akıllı cihazların bu olumsuz taraflarının yanında bu cihazların yetenekleri sayesinde risklerin azaltılması için yukarıda bahsedilen çözüm önerilerine hız ile odaklanılması gerektiği artık tüm raylı sistemler emniyet yöneticileri tarafından da fark edilmesi gerekmektedir.

Top