HEMZEMİN GEÇİT RİSK AZALTMA ÇALIŞMALARI İÇİN FAYDALI BİR ÖRNEK

Amerika Ulusal Demiryolu İdaresi (Federal Railroad Administration) ulusal hemzemin geçit iyileştirme projesi kapsamında iyileştirme yapılacak hemzemin geçitlerin tespitinde doğrusal olmayan modeller kullanıyor.

Ülkemizde bulunan yaklaşık 3500 faal hemzemin geçit için 2013 yılında Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanarak yürürlüğe giren Demiryolu Hemzemin Geçitlerinde Alınacak Tedbirler ve Uygulama Esasları Hakkındaki Yönetmelik hemzemin geçitler için düzenlemeler getirmiştir. Fakat uygulanabilir bir eylem planının hazırlanmaması ve hemzemin geçitler için risk envanterinin olmaması nedeni hemzemin geçitlerde yönetmelik çıkış tarihinden bugüne herhangi gözle görülür bir ilerleme kaydedilememiştir. Yönetmelik hemzemin geçit iyileştirme çalışmalarında önceliğin belirlenmesine yönelik olarak sadece günlük karayolu araç sayısı ve demiryolu araç sayısının çarpımından oluşan seyir momentini dikkate alması nedeni ile yetersiz kalmakta ve kaza sayılarının azaltılmasına, hemzemin geçitlerde güvenliğin arttırılarak riskin azaltılmasına katkı sağlayamamaktadır.

railwaygazette.com ‘un haberinde verilen bilgi hemzemin geçit güven endeksinin arttırılarak riskin azaltılmasına yönelik iyi bir örnek olarak kaşımıza çıkmaktadır.

Haber incelendiğinde Hemzemin Geçitlerde güvenliğin arttırılmasına yönelik projelerde geçitin seyir momentinin yanında geçiti kullanan araçların taşıdığı yükünde bir etken olarak eylem planına eklendi,ği görülmektedir. Yaşanacak muhtemel çarpışmaların şiddetleri farklı olacağından dolayı akaryakıt taşımacılığı yapılan hat kesimlerindeki geçitlere yönelik bir eylem planı hazırlanarak yatırımlar etkinliği ve faydası en yüksek olması beklenen noktalara yönlendirlimiştir.

Ayrıca haberin son kısımlarında belirtilen cep telefonu uygulaması geliştirime çalışmaları ile hemzemin geçitlere yaklaşan karayolu sürücülerine sesli uyarılar ile farkındalığı arttırma çalışmaları da başlatılmış olduğu görülmektedir.

Ülkemizde de bu tip çalışmaların tetikleyicisinin Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün yayınlamış olduğu Demiryolu Emniyet Yönetmeliğinde belirtilen Emniyet Yönetim Sistemleri(EYS) olmalıdır.

Haber Kaynağı: railwaygazette.com

Top