BAKANLIK KAZA ARAŞTIRMA ve İNCELEME KURULU 20.08.2015 TARİHLİ HEMZEMİN GEÇİT RAPORUNU YAYINLADI

usak“20 AĞUSTOS 2015 TARİHİNDEKİ 71136 NUMARALI TREN İLE 64 AB 076 PLAKALI ARACIN HEMZEMİN GEÇİT KAZASINA İLİŞKİN KAZA İNCELEME RAPORU” Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu tarafından yayınlandı.

Meydana gelen kaza sonrası aynı araçta bulunan 1 vatandaşımız vefat etmiş, 1 vatandaşımızda yaralı olarak hastahaneye sevk edilmişti.

İlgili rapor incelendiğinde kaza anında trenin 47 km hıza sahip olup kaza sabaha karşı 03:40 sularında gerçekleşmiştir. Raporun değerlendirme, sonuçlar ve tavsiyeler kısımlarına bakıldığında ise daha önceki raporlara yakın ifadeler yer almakla birlikte özellikle makinistlerin çalışma saatlerine, karayolu aracının sürücüsünün kaza öncesi hareketlerine ait bir bulguya değinilmediği görülmüştür. Kaza saatinin sabaha karşı olmasına ve bu durumun getirdiği risklere hiç değinilmemiştir.

Ayrıca raporun karayolu araç sürücülerine ait sonuçlar kısmında;

  • Karayolu taşıt sürücülerinin demiryolu hemzemin geçitlerinin kullanılması hakkında yeterli bilgiye haiz olmadıkları,
  • Demiryolu araçlarının karayolu araçları gibi kısa mesafelerde durabileceği sanısı,
  • Demiryolu araçlarının üstün taşıt olduğuna dair bilincin oluşmadığı,

gibi genele hitap eden bulgulara yer verilmiş olmasına rağmen bu bulguların kaynağı ve delillerine yer verilmemiştir. Kamu bilgilendirme amaçlı hazırlanan bu tip raporlarda raportörlerin olgularından ziyade deliller ile ispat edilebilen bilgilere yer verilmesinin daha uygun bir yaklaşım olacağı görüşündeyiz.

Kaza İnceleme Raporu

Top