TCDD ve DEMİRYOLU TAŞIMACILIK DERNEĞİ BİR ARAYA GELDİ

DTD ve TCDD yönetimi arasında 28 Mart 2016 Pazartesi günü bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya, TCDD Genel Müdür Yardımcısı Sn. Murat Kavak başkanlığında TCDD Yük Dairesi ve TCDD Cer Dairesi yönetimi katıldı.

dtdToplantıda

-Tarifeler ve indirimler,

-ECM Sertifikası,

-Başkent Ray projesi kapsamında kapanan Ankara yolu,

konuları görüşüldü ve karalar alındı.

Emniyet Yönetim Sistemi açısından önemli bir bileşen olan ECM sertifikasyonu ile ilgili alınan kararlar şu şekilde kayda geçti;

– TCDD’den ECM hizmeti alacak firmalarımızın imzalaması talep edilen ECM sözleşmesinin tarafımızdan talep edilen değişiklik sonrasındaki son hali , tekrar görüşlerimiz alınmak üzere tarafımızla paylaşılacaktır. 
– Ulusal vagon bakım yönetmeliğine ihtiyacımız olduğu tarafımızdan dile getirilmiş ; mevcut yönetmelik olan TTŞ 340’ın uluslararası formata oturtulmak üzere değiştirildiği bilgisi Cer Dairesi yönetimi tarafından verilmiştir. Yaklaşık 600 sayfa olarak yenilenen yönetmelik yayınlanmadan önce , görüş ve önerilerimiz alınmak üzere tarafımızla yapılacak bir toplantıda madde madde değerlendirilecektir.
– ECM ‘nin önemli şartlarından biri olan Ulusal Emniyet Göstergelerinin belirlenmesi ve yayınlanması tarafımızdan talep edilmiş , Cer Dairesinin bu konuda bir çalışma yaptığı bu çalışmanın sonuçlarının görüşlerimiz alınmak üzere tarafımızla bir toplantı yapılması karara bağlanmıştır. Bu toplantıların takvimini Cer Dairesi adına Sn. Zuhal hanım yapacaktır. 
– DDGM ve TCDD tarafından hazırlanan her türlü yönetmelikle ilgili birlikte ortak çalışma kararı verilmiştir. 
TTŞ 340 mevcut hali ile; çekilen araçların 5 yılda bir yapılan revizyon teknik şartnamesi olmakla birlikte mevcut şartname gereksinimleri hale hazırda karşılanması güç ve ekonomik olarak sürdürülebilir bir bakım konsepti sunmamaktadır.

Ayrıca ortak emniyet göstergelerinin belirenmesi çalışmaları için ERA 2014/88 nolu belgeni minimum standartları belirlemesi gerekmek ile birlikte bu çalışmada paydaşlardan bir tanesinin de DDGM (Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü) olması gerekliliği açıktır.

Top