İngiltere Demiryolu Güvenlik Ajansı Bulut Tabanlı Emniyet Yönetim Sistemi Yazılımı Sözleşmesi İmzaladı

İngiltere Demiryolu Güvenlik Ajansı ile IDEAGEN arasında yapılan anlaşma ile İngiltere’de Demiryolu Emniyet Yönetim Sistemi analizleri artık bulut tabanlı bir yazılım ile yapılacak. Böylece yıllık 75000’i bulan emniyet ile ilgili kaza, olay ve kaza/olay uyarılarına ait veriler bulut ortamında saklanacak, veri analizleri yapılacak.

Bu sayede önem derecesi düşük olan ihbar vs bilgiler sisteme çağrı merkezi sistemi ile girerek sistem tarafından yapılacak.

rssbProjenin amacı tutulan kayıtlardan sistem tarafından analitik yorumlar yaparak kaza öncesi önlemlerin dinamik olarak sistem tarafından sürekli raporlanması ve pro-aktif çözümlerin arttırılması olarak belirtilmektedir. Ayrıca Avrupa’daki en gelişmiş Emniyet Yönetim Sistemlerinden bir tanesine sahip olan İngiltere Demiryolların da; emniyet ve performans verilerinin sürekli olarak izlenmesi, değerlendirilmesi, yerel çözümler getirilmesi, genel performansın daha üst seviyelere ulaşması açısından da bulut teknolojisi ile birlikte gelen yapay zeka sistemi Demiryolu Emniyet Seviyesini arttıracağı düşünülmektedir. Mevcut olan yazılımın yerini alacak Yeni emniyet Yönetim Sistemi Veri Tabanı (SMIS) ile daha sağlıklı veri kayıtları ve kanıta dayalı raporlama sistemi ile risk modelleri dinamik olarak oluşturulacak ve sürekli otomatik olarak yeni veriler sayesinde güncellenecek olması pro-aktif çözümlerin geliştirilmesine gerçekçi bir çözüm getireceği ön görülmektedir.

Kaynak: railwaygazette.com

Top