‘TCDD, yolcu taşımacılığını özelleştirecek’ iddiası

BirGün gazetesinden Burcu Cansu’nun haberine göre, Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü, ‘Demiryolu yolcu taşımacılığında kamu hizmeti yükümlülerinin seçimi ile kamu hizmeti sözleşmelerinin düzenlenmesi, uygulanması ve denetim usul ve esasları hakkında yönetmelik’ taslağı hazırladı.

Taslak yönetmeliğe göre, ihale ile yolcu taşımacılığı özel sektöre verilecek. İhaleyi alan şirkete kamu yükümlülüğünü yerine getirdiği gerekçesi ile tahmini maliyet tutarının yüzde 20’si ödenecek.

<

p class>İhaleyi alan şirket, sözleşme üzerinde değişiklik yaparak sefer artırımı ve azaltımı yapabilecek.

Bütün alt yapı hizmetlerinin TCDD tarafından karşılanacak taslakta şu ifadeler yer aldı:

  • İhaleler, bütün isteklilerin teklif verebildiği ‘açık ihale’ usulü yapılacak olmasına karşın hakkında kesinleşmiş bir ceza olmamasına rağmen terör örgütü iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilenler katılamayacak.
  • Kamu hizmeti yükümlülüğüne esas net maliyetin tespit edilmesi amacıyla en az üç kişiden oluşan bir ‘Değer Tespit Komisyonu’ kurulacak. Bu komisyon maliyeti belirleyecek. Maliyet belirlenirken bir trenin çalıştırılması için hesaplanan tahmini maliyette bütün biletler satılmış gibi kabul edilecek.

‘Kamu yükümlülüğü için yüzde 20 kâr verilecek’

  • İhaleyi alan firmaya kamu yükümlülüğü için tahmini maliyet tutarlarının azami yüzde 20’si makul kâr oranı olarak verilecek.
  • Demiryolu taşımacılığı tehlikeli iş ve işyerleri sıfatında yer almasına karşın tren üzerinde çalışan personel şirketler tarafından asgari ücret ile çalıştırılabilecek.
  • İhale dokümanında belirtilen her bir hat kapsamında çalıştırılmak üzere isteklilerce teklif edilen araç envanterine dâhil trenlerin üçüncü kişilerden kiralama yöntemiyle temin edilmesi durumunda, kiralama maliyetlerinin hesabında üçüncü kişiler ile istekli arasında akdedilecek kira sözleşmelerinde her bir demiryolu aracı için gösterilen bedel esas alınacak.
  • Yaşanabilecek kazalar ve bu kazaların yaralanma ve ölümle sonuçlanması dikkate alındığında sigorta giderinin kim tarafından ödeneceği muallakta bırakıldı.

‘Sefer sayısı değişikliği yapılabilecek’

  • Hizmet sunumunda ve trenlerin seferleri sırasında kaç personelin çalışacağı belirtilmedi.
  • Birden fazla demiryolu tren işletmecisi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye katılabilecek. Fakat bütün iş ortaklarından ihaleye katılma yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği hususu dikkate alınmayacak.
  • Günlük, haftalık, aylık, sezonluk, yıllık olarak dönem içinde yeniden planlama yapılabilecek. Yeni hat ve hatlar eklenmesi durumunda sefer sayısı artışı ve eksilişi yapılabilecek.
  • Sözleşmede öngörülmesi şartıyla kamu hizmeti yükümlülüğüne, avans teminat mektubu karşılığında sözleşme bedelinin yüzde 30’u avans verilecek.

Kaynak= https://tr.sputniknews.com/turkiye/202001171041097708-tcdd-yolcu-tasimaciligini-ozellestirecek-iddiasi/

Top