Haydarpaşa Bir Bütündür, Hukuksuz İhaleye Feda Edilemez

haydarpasa bir butundur hukuksuz ihaleye feda edilemez
haydarpasa bir butundur hukuksuz ihaleye feda edilemez

TCDD tarafından, Haydarpaşa ve Sirkeci Gar sahasındaki bazı alanların ve üzerindeki yapıların kültür ve sanat etkinliklerinde kullanılmak üzere ihaleye çıkarılmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ihaleden hukuksuz bir şekilde çıkarılması sendikamızın da içerisinde olduğu Haydarpaşa Dayanışması öncülüğünde yurttaşların katılımıyla protesto edildi.


Sendikamızın Genel Başkanı Hasan Bektaş ile İstanbul Şube Yürütme Kurulu ve üyelerimizin katılımıyla Haydarpaşa Dayanışması ve yurttaşlar tarafından bugün (20 Ekim 2019 Pazar) günü saat 13.00’te Haydarpaşa Teslim Alma ve Yollama Müdürlüğü (Deniz Otel Çaprazı) önünde buluşmanın basın açıklaması yapıldı ve 13.30’da Haydarpaşa Gara yürüyüş gerçekleştirildi.

“Haydarpaşa bir bütündür, hukuksuz ihaleye feda edilemez” pankartı açılarak yapılan basın açıklaması TMMOB Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Esin Köymen tarafından okundu.

Genel Başkanımız Hasan Bektaş ise yaptığı açıklamada; “Ulaştırma Bakanlığı açıklama yaptı, belediye çekilsin dedi. Ama belediye çekilmedi. Perşembe günü İstanbul Büyükşehir Belediyesini çağırmadan kapalı kapılar ardında ihale sonuçlandırıldı. Bizler biliyoruz ki bu ihaleye yukarılardan müdahale edildi. Gerekçelere bakar mısınız? Müteselsilen kelimesi kullanılmamış, onun yerine Türkçe karşılığı yazılmış. Ama mızrak çuvala sığmıyor, biz neler olduğunu görüyoruz. Biz bu ihaleyi durduracağız. Birincisi sizlerle, ikincisi Kartal Adliyesi’ndeki hakimlerle. Adalet tecelli edecek.” diye konuştu.

Okunan basın açıklaması şöyle;

Sayın Kadıköylüler, Üsküdarlılar, Maltepeliler, İstanbullular!

Haydarpaşa ve Sirkeci Gar sahasındaki bazı alanlar ve üzerindeki yapılar, TCDD tarafından “sözde” kültür ve sanat etkinliklerinde kullanılmak üzere kiralama ihalesine çıkarılmış, 2. Oturuma kalan İBB ortaklığı şirketler davet bile edilmeden, sudan bahanelerle ihaleden elenerek, ihale adrese teslim bir biçimde, Okçular Vakfı eski müdürünün şirketi olan Hezarfen Danışmanlık’a verilmiştir.

Öncelikle belirtmek isteriz ki; Haydarpaşa ve Sirkeci Garları ve geri sahaları bir bütündür. Hiçbir şekilde asli fonksiyonuna, kamusal yarar ve kullanıma aykırı bir şekilde kullanılamaz, bölünemez, parçalanamaz, kiralanamaz, satılamaz.

Daha da önemlisi İstanbul’un en önemli kimlik öğelerinden biri olan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı, gelecek kuşaklara önemini, bütünselliğini ve işlevini koruyarak taşımakla yükümlü olduğumuz varlıklardır.

Bu önemli varlıkların korunması ve asli işlevleri doğrultusunda kullanılması, biz duyarlı kuruluşların ve kentlilerin olduğu kadar, başta koruma kurulları, belediyeler ve TCDD olmak üzere ilgili idarelerin ve kamu kurumlarının da görevidir, sorumluluğudur.

Deprem gerçeğiyle bir kez daha yüz yüze gelen kentimizde; Sirkeci Garı, Haydarpaşa Garı, liman, iskele ve geri sahalarının olası afet anında özellikle deniz ile bağlantısı açısından kentimizin lojistiği, ihtiyaçlarının sağlanması ve tahliyesi konusunda taşıdığı hayati önem, açık ve reddedilemez bir gerçek olarak ortadadır.

Bu açık gerçek ve gereksinim doğrultusunda tam kapasiteyle derhal halkın hizmetine sokulması gereken bu alanların, hukuki geçerliliği olmayan, adrese teslim ihalelerle, parça parça özelleştirilmesi bu kente yapılacak en büyük ihanetlerden biri olacaktır.

Ayrıca; kamusal sorumluluğun ve alanın yaşamsal öneminin farkında olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin başından itibaren ihaleye katılmasını engellemeye çalışan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nı, usulsüz olarak ve alıcısı baştan belli olan adrese teslim ihaleyi yapan TCDD yetkililerini kamuoyu önünde bir kez daha uyarıyor ve asli görevlerini yerine getirmeye davet ediyoruz.

Biz duyarlı yurttaşlar, Kadıköylüler, Üsküdarlılar, Maltepeliler, İstanbullular olarak oyuna gelmeyeceğimizi, “talana ve rantiyeye” geçit vermeyeceğimizi TCDD ilgili ve yetkililerine bir kez daha ilan ediyor; usulsüz ihaleyi iptal ederek alanların asli ve kamusal amaçları doğrultusunda kullanılmak koşulu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne devretmelerini talep ediyoruz.

Hiçbir oyuna ve aldatmacaya yer yok!

Haydarpaşa ve Sirkeci ihaleleri iptal edilsin!


Alanlar; asli ve kamusal amaçları doğrultusunda kullanılmak koşulu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne devredilsin.


Kaynak= https://rayhaber.com/2019/10/haydarpasa-bir-butundur-hukuksuz-ihaleye-feda-edilemez/

Top