Haydarpaşa Ankara Hattı Km: 392+742 – 395+700 Arası Şev Tanzimi Yapılması İhale Sonucu

haydarpasa ankara hatti km arasi sev tanzimi yapilmasi ihale sonucu
haydarpasa ankara hatti km arasi sev tanzimi yapilmasi ihale sonucu

Haydarpaşa Ankara Hattı Km: 392+742 – 395+700 Arası Şev Tanzimi Yapılması İhale Sonucu


T.C Devlet Demiryolları İşletmesi 2. Bölge Satınalma Servis Müdürlüğünün (TCDD) 2019/470789 KİK numaralı sınır değeri 300.765,01 TL ve yaklaşık maliyeti 445.655,06 TL olan Haydarpaşa Ankara Hattı Km: 392+742 – 395+700 Arası Şev Tanzimi Yapılması İşi ihalesine 16 firma teklif vermiş ve kesinleşmeyen sonuca göre ihaleyi verdiği 308.494,59 TL teklifle EKAPARK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ kazanmıştır. İhaleye katılan 7 firma sınır değerin altında teklif vermiştir.

İhale, 27.801,314 m3 Her cins ve klastaki zeminde yarma ariyeti kazısı yapılması ve kullanılması işlerini kapsamaktadır. İşin süresi yer tesliminden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.


Kaynak= https://rayhaber.com/2019/10/haydarpasa-ankara-hatti-km-392742-395700-arasi-sev-tanzimi-yapilmasi-ihale-sonucu/

Top