Malatya Diyarbakır Hattı Kürk Gezin İstasyonları Arasına İhata Yapılması İhale Sonucu

malatya diyarbakir hatti kurk gezin istasyonlari arasina ihata yapilmasi ihale sonucu
malatya diyarbakir hatti kurk gezin istasyonlari arasina ihata yapilmasi ihale sonucu


Malatya Diyarbakır Hattı Kürk Gezin İstasyonları Km:380+550-380+950 Arasına İhata Yapılması İhale Sonucu


T.C Devlet Demiryolları İşletmesi 5. Bölge Satınalma Müdürlüğünün (TCDD) 2019/392548 KİK numaralı sınır değeri 284.148,83 TL ve yaklaşık maliyeti 419.347,00 TL olan Malatya Diyarbakır Hattı Kürk Gezin İstasyonları Km:380+550-380+950 Arasına İhata Yapılması İşi ihalesine 49 firma teklif vermiş ve kesinleşmeyen sonuca göre ihaleyi verdiği 284.800,00 TL teklifle HAYRETTİN ATAŞ kazanmıştır. İhaleye katılan 20 firma sınır değerin altında teklif vermiştir.

İhale, Mukavemeti artırılmış çift direkli güvenlik paneli üzeri 2 sıra panel çit yapılması işlerini kapsamaktadır. İşin süresi yer tesliminden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
Kaynak= https://rayhaber.com/2019/09/malatya-diyarbakir-hatti-kurk-gezin-istasyonlari-arasina-ihata-yapilmasi-ihale-sonucu/

Top