TCDD 356 Personel Alımı Kura Çekimi Sonuçları

tcdd personel alimi kura cekimi sonuclari
tcdd personel alimi kura cekimi sonuclari

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) işyerlerinde belirsiz süreli (daimi) iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere 169 işyerine alınacak; 86 Tren Teşkil İşçisi, 42 Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarım Makinesi Operatörü, 188 Demiryolu Hattı Bakım Onarımcısı, 40 Liman Vinç Operatörü (RTG ve SSG) Olmak üzere toplam 356 işçi için işgücü taleplerimiz işyeri bazında alınacak işçi sayıları belirtilerek İŞKUR da 09.04.2019 – 15.04.2019 tarihleri arasında ilan edilmiştir.

İşgücü talebine başvuru yapıp, Ostim Hizmet Merkezince gönderilen nihai listeler incelendiğinde 6 işyerine başvuru yapılmadığı, 90 işyeri için noter huzurunda kura çekilişi ile sözlü sınavına alınacak asıl ve yedek adayların belirlenmesine gerek bulunmadığı, 73 işyeri için sözlü sınavına alınacak asıl ve yedek adayların belirlenmesine gerek bulunduğu tespit edilmiştir.

73 işyeri için sözlü sınavına alınacak asıl ve yedek adayların belirlenmesi için “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” gereğince 25.04.2019 tarihinde yapılan noter huzurunda kura çekimi yapılmıştır. Yapılan kura çekimi ile sözlü sınavına katılacak TABLO 1 deki 556 asıl ve 487 yedek aday belirlenmiştir.

TABLO 1 de bulunan asıl adayların sözlü sınavına katılabilmesi için İŞKUR ilanında belirtilen şartları taşıyıp taşımadıkları kontrol edilecektir.

İŞKUR’ca gönderilen listede bulunan kişilerden istenen şartları taşımayanların başvuruları kabul edilmeyecek ve sözlü sınavına alınmayacaktır. Başvurusu kabul edilmeyenler için tutanak düzenlenecek ve İŞKUR a bildirilecektir.
Bu nedenle, TABLO 1 de bulunan asıl adayların adları karşısında belirtilen tarih ve saatlerde aşağıda istenilen evraklarını TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresine gelerek teslim etmeleri gerekmektedir. İstenilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeyen veya ilanda belirtilen şartları taşımayan adayların yerine, yedek adaylar yedek sırasına göre evrak teslimine çağrılacaktır.
İSTENEN BELGELER
1- Meslek Lisesi Diploma fotokopisi, (aynı zamanda ön lisans ve lisans mezunu adaylar ön lisans ve lisans diploma fotokopisi getirecek.)

2-T.C. Kimlik numarası bulunan Adli Sicil Kaydı (Cumhuriyet Savcılığı veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı olanlar her sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararını getirecektir.),

3- Devam eden eğitim durumu olanlar durumunu belirtir belge,

4- Nüfus cüzdan fotokopisi,

5- Askerlik durum belgesi (Askerlik Şubesi veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacaktır. Alınacak belgede terhis, tecil, bedelli veya muaf olduğu belirtilmiş olacaktır. Askerlik çağında olmayanlar durumlarını dilekçe ile bildirecektir.),

6- Öncelikli Belgesi (Kamuda daimi işçi iken ayrılan, askerde üstün başarı belgesi alan v.b)

7- İş Talep Bilgi Formu (TCDD web sitesinde yayınlanmıştır. Resimli ve eksiksiz olarak doldurulacak)

8- Güvenlik Soruşturması Arşiv Araştırması Formu (TCDD web sitesinde yayınlanmıştır. Resimli ve eksiksiz olarak bilgisayar ortamında 1 adet doldurulacaktır.)

Ayrıca;
Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarım Makinesi Operatörü olarak;
– Alsancak Yol Mekanik Atölye Müdürlüğüne alınacak 2 işçi,
– Malatya Yol Mekanik Atölye Müdürlüğüne alınacak 4 işçi,
– Afyonkarahisar Yol Mekanik Atölye Müdürlüğüne alınacak 1 işçide,
G sınıfı, (G sınıfı ehliyetini yenileyenler için M ve G sınıfı), sürücü belgesi ve MEB Onaylı Ekskavatör Operatörlüğü belgesi istenmektedir. Başvuru yapan kişiler söz konusu belgelerin fotokopisini getirecektir.
– İŞKUR da 4900864, 4901040 ve 4901155 istem numarası ile ilan edilip, İzmir Liman İşletme Müdürlüğüne Liman Vinç Operatörü (RTG ve SSG) (Mekanik Vasıta Operatörü) olarak alınacak adaylardan aşağıda belirtilen belgelerden birine sahip olması gerekmektedir.

a) Eski sürücü belgesi olanlar için “D “Sınıfı (Çekici) Yeni sürücü belgesi olanlar için “CE” Sınıfı (Kamyon ve Çekici)

b) Eski Sürücü belgesi “G” Sınıfı olanların (İş Makinesi) belgesine işletilmiş “Forklift” veya “Vinç” iş makinaları.

c)Yeni Sürücü Belgesi “G” Sınıfı olup, sürücü belgesinin arka yüzünün 12. satırında aşağıda belirtilen kod numaralarından biri bulunacaktır.
1) 105.06 Forklift,
2) 105.08 Mobil Rıhtım Vinci,
3) 105.10 Vinç (Lastik tekerlekli),
4) 105.17 Terminal Traktör,
5) 105.19 Konteyner Saha Köprü Vinci,
6) 105.20 Konteyner Rıhtım Köprü Vinci,
7) 105.22 Dolu Konteyner Makinesi,
7) 105.22 Dolu Konteyner Makinesi,
8) 105.23 Boş Konteyner Makinesi,
9) 105.31 Mobil Vinçi,
ç) MYK Belgesi olanların ise
1) 17UY0268-3 Liman RTG Operatör Belgesi,
2) 17UY0269-3 Liman SSG Operatör Belgesi,
3) 12UY0061-3 Mobil Vinç Operatör (MHC, Sahil ve Gemi Vinci) Belgesi,
belgelerinden en az birine sahip olması gerekmektedir. Başvuru yapan kişiler söz konusu belgelerin fotokopisini getirecektir.

Tren Teşkil İşçiliği için yapılacak sözlü sınavda adaylar sınav kurul üyelerince; mesleki bilgi ve becerilere ilişkin konularda değerlendirilecektir. Beceri alanında 50 puan üzerinden, mezun oldukları okul bölümüyle ilgili her soru 10 puan üzerinden değerlendirilecektir. Mesleki terim 1 soru, mesleki yapı malzemeleri 2 soru ve teknik konulardan 2 soru olmak üzere mesleki alanda 50 puan, toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Adayın başarı puanı sözlü sınavında almış olduğu puandır. Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen işçi sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek belirlenecektir.

Diğer sanat kolları için yapılacak sözlü sınavda adaylar sınav kurul üyelerince; özgüvenlerinin 10 puan, yazılı iletişimlerinin 10 puan, sözlü iletişimlerinin 10 puan, gözlem-stres-problem çözme konularındaki yetenekleri 20 puan olmak üzere beceri alanında 50 puan üzerinden, mezun oldukları okul bölümüyle ilgili her soru 10 puan üzerinden değerlendirilecektir. Mesleki terim 1 soru, mesleki yapı malzemeleri 2 soru ve teknik konulardan 2 soru olmak üzere mesleki alanda 50 puan, toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Adayın başarı puanı sözlü sınavında almış olduğu puandır. Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen işçi sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek belirlenecektir.

Yapılacak sözlü sınavı sonucunda başarılı olup, işe başlatılacaklardan,
-Tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinin herhangi birinden tarama testi yaptırılması istenecektir. (Tarama testi alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığını tespit etmek amacıyla yapılan testtir).
-Tam teşekküllü devlet hastanelerinden veya resmi üniversite hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporunda “Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışır” ibaresi bulunacaktır. Ayrıca, Görme Dereceleri (sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş), Renk Muayenesi (ishihara testi yapılmış), İşitme Muayenesi (Odyometrik incelemede 500, 1000, 2000 frekanslarının saf ses ortalaması 0-40 dB olmalıdır.) belirtilmiş olacak ve görme/işitme değerlendirme sonuçları sağlık kurulu raporuna eklenmiş olacaktır.

  • Sözlü sınavını asıl kazananlardan isten Sağlık Kurulu Raporunda “Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışır” ibaresi bulunacaktır.

-Sağlık Kurulu Raporlarına görme/işitme muayeneleri hakkında istenilen değerlendirme sonuçları eklenecektir.
TCDD Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi gereğince grup tespiti ve psikoteknik değerlendirmesi yapılacak olan tren teşkil işçiliği, demiryolu yol yapım, bakım ve onarım makinesi operatörü ve liman vinç operatörü (RTG ve SSG) (mekanik vasıta operatörü) sanat kollarında işe alınacakların, almış oldukları Sağlık Kurulu Raporu grup belirleyicileri tarafından değerlendirilecektir. Grubu uygun olanlar, psikoteknik değerlendirmesine gönderilecektir. Grubu uygun olmayanların işe başlama işlemleri sonlandırılarak, varsa yedek çağrılacaktır. Psikoteknik değerlendirme sonucunda yeterli görülenlerin ataması yapılacaktır. Yetersiz görülenler ise bir ay içerisinde ikinci kez psikoteknik değerlendirmeye gönderilecektir. İkinci kez de yetersiz görülenlerin işe başlama işlemleri sonlandırılarak, varsa yedek çağrılacaktır.

İŞKUR’da ortaöğrenim düzeyinde ilan edilen işgücü talebi kapsamında işe başlayıp, işe başladıktan sonra söz konusu işgücü talebinin İŞKUR’da ilan edildiği son başvuru tarihi itibariyle ön lisans veya lisans mezunu olduğu tespit edilenlerin iş sözleşmeleri, 4857 sayılı İş Kanunun 25 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince fesh edilecektir.
“Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” hükümlerinin 16. maddesi gereğince tebliğ olunur.

TCDD 356 Personel Alımı Kura Çekimi Sonuçları İçin TIKLAYIN

Kaynak= https://rayhaber.com/2019/04/tcdd-356-personel-alimi-kura-cekimi-sonuclari/

Top