TCDD’nin Sosyal Tesis Ücretlerine Zam Geldi

Maliye Bakanlığı tarafından 2018 yılı için 19.01.2018 Tarihli 30306 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (2018-3) nolu Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ’e ek olarak 31.05.2018 tarih ve 30437 sayılı resmi gazetede yayımlanan (2018-6) nolu Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ’de, değişiklik yapılmasına dair tebliğ de;

“19/1/2018 tarihli ve 30306 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2018-3)’in 7 nci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde, onbirinci fıkrasında yer alan “uygulanabilir” ibaresi “uygulanır” olarak değiştirilmiştir.” Yapılan değişiklikte;

“(8) Bir kurum veya kuruluşun eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, çocuk bakımevi, spor tesisi ve benzeri sosyal ve destek amaçlı tesislerinden yararlandırılan;

a) O kurum ve kuruluşun emeklisi ile o kurum ve kuruluşun personelinin veya emeklisinin eşleri, üstsoy ve altsoylarına, kurum personeli için belirlenen tarife uygulanır.

b) Diğer kurum ve kuruluşların personeli ve emeklileri ile bunların eşleri, üstsoy ve altsoylarına, kurum personeli için belirlenen tarife uygulanır.

c) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve bu üyeliği sona erenler, dışarıdan atanan bakanlar ile bunların eşleri, üstsoy ve altsoylarına, kamu kurum ve kuruluşlarının Türkiye genelindeki sosyal tesislerinde, bu kurum ve kuruluşların kendi personeli için uyguladığı en uygun tarife uygulanır ve en uygun şekilde yararlanmaları sağlanır.” denilmektedir.

ilgi (a) yazı ile Eğitim ve Dinlenme Tesisleri ücretleri, ilgi (b) yazı ile Misafirhane ücretleri ile ilgi (c) yazı ile Kreş ve Gündüz, Bakımevi ücretlerinde; Diğer kurum ve kuruluşların personeli ve emeklileri ile bunların eşleri, üstsoy ve altsoylarına, kurum personeli için belirlenen tarifenin %25 fazlası uygulanır. olarak belirlenen ücretler,

2018-6 nolu tebliğ hükümlerine göre Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının; Kreş ve Gündüz Bakım Evleri ile Misafirhaneler ve Eğitim ve Dinlenme Tesisleri konaklama ücretlerinde diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının personeli ve emeklileri ile bunların eşleri, üstsoy ve altsoylarına, bu durumlarını belgelemeleri halinde, TCDD personeli ve emeklileri ile bunların eşleri, üstsoy ve altsoyları için belirlenen tarife uygulanacaktır. Bunların dışında kalan 3. şahıslar ve diğer emekliler için Teşebbüs personeline uygulanan ücretin %50 fazlası olarak ücretlendirilecektir.

2018 YILI
AKÇAY PERSONEL EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİNE

DEVRELERİNE GÖRE KİŞİ BAŞINA GÜNLÜK ÜCRETLER

DEVRELER TCDD, DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARI ÇALIŞAN VE EMEKLİLERİ KAMU DIŞINDAKİ

3. ŞAHISLAR VE EMEKLİLER

1.ÖZEL DEVRE 04.06.2018-15.06.2018 50 TL 75 TL
2.ÖZEL DEVRE (KISA ) 18.06.2018-23.06.2018 50 TL 75 TL
3.NORMAL DEVRE 02.07.2018-13.07.2018 60 TL 90 TL
4. KISA DEVRE 16.07.2018-21.07.2018 60 TL 90 TL
5.NORMAL DEVRE 23.07.2018-03.08.2018 60 TL 90 TL
6.NORMAL DEVRE 06.08.2018-17.08.2018 60 TL 90 TL
7. KISA DEVRE (BAYRAM) 20.08.2018-25.08.2018 60 TL 90 TL
8.NORMAL DEVRE 27.08.2018-07.09.2018 60 TL 90 TL
9.ÖZEL DEVRE 10.09.2018-21.09.2018 50 TL 75 TL
NOT:1) Akçay’da yan kabinlerde kalanlardan kişi başı günlük işletme ücreti 5 TL eksik alınacaktır.
ARSUZ PERSONEL EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİNE

DEVRELERİNE GÖRE KİŞİ BAŞINA GÜNLÜK ÜCRETLER

DEVRELER TCDD, DİĞER KAMU KURUM VE

KURULUŞLARI ÇALIŞAN VE EMEKLİLERİ

KAMU DIŞINDAKİ

3. ŞAHISLAR VE EMEKLİLER

1.ÖZEL DEVRE 04.06.2018-15.06.2018 50 TL 75 TL
2.ÖZEL DEVRE 18.06.2018-29.06.2018 50 TL 75 TL
3.NORMAL DEVRE 02.07.2018-13.07.2018 60 TL 90 TL
4. KISA DEVRE 16.07.2018-21.07.2018 60 TL 90 TL
5.NORMAL DEVRE 23.07.2018-03.08.2018 60 TL 90 TL
6.NORMAL DEVRE 06.08.2018-17.08.2018 60 TL 90 TL
7. KISA DEVRE (BAYRAM) 20.08.2018-25.08.2018 60 TL 90 TL
8.NORMAL DEVRE 27.08.2018-07.09.2018 60 TL 90 TL
9.ÖZEL DEVRE 10.09.2018-21.09.2018 50 TL 75 TL
2018 YILI
URLA PERSONEL EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİNE DEVRELERİNE GÖRE

KİŞİ BAŞINA GÜNLÜK ÜCRETLER NORMAL KABİNLER

DEVRELER TCDD, DİĞER KAMU KURUM VE

KURULUŞLARI ÇALIŞAN VE EMEKLİLERİ

KAMU DIŞINDAKİ

3. ŞAHISLAR VE EMEKLİLER

1.ÖZEL DEVRE 04.06.2018-15.06.2018 50 TL 75 TL
2.ÖZEL DEVRE 18.06.2018-29.06.2018 50 TL 75 TL
3.NORMAL DEVRE 02.07.2018-13.07.2018 60 TL 90 TL
4. KISA DEVRE 16.07.2018-21.07.2018 60 TL 90 TL
5.NORMAL DEVRE 23.07.2018-03.08.2018 60 TL 90 TL
6.NORMAL DEVRE 06.08.2018-17.08.2018 60 TL 90 TL
7. KISA DEVRE (BAYRAM) 20.08.2018-25.08.2018 60 TL 90 TL
8.NORMAL DEVRE 27.08.2018-07.09.2018 60 TL 90 TL
9.ÖZEL DEVRE 10.09.2018-21.09.2018 50 TL 75 TL
URLA PERSONEL EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİNE DEVRELERİNE GÖRE KİŞİ BAŞINA GÜNLÜK ÜCRETLER A B VE C BLOKLAR
DEVRELER TCDD, DİĞER KAMU KURUM VE

KURULUŞLARI ÇALIŞAN VE EMEKLİLERİ

KAMU DIŞINDAKİ

3. ŞAHISLAR VE EMEKLİLER

1.ÖZEL DEVRE 04.06.2018-15.06.2018 70 TL 105 TL
2.ÖZEL DEVRE 18.06.2018-29.06.2018 70 TL 105 TL
3.NORMAL DEVRE 02.07.2018-13.07.2018 80 TL 120 TL
4. KISA DEVRE 16.07.2018-21.07.2018 80 TL 120 TL
5.NORMAL DEVRE 23.07.2018-03.08.2018 80 TL 120 TL
6.NORMAL DEVRE 06.08.2018-17.08.2018 80 TL 120 TL
7. KISA DEVRE (BAYRAM) 20.08.2018-25.08.2018 80 TL 120 TL
8.NORMAL DEVRE 27.08.2018-07.09.2018 80 TL 120 TL
9.ÖZEL DEVRE 10.09.2018-21.09.2018 70 TL 105 TL

Benzer Demiryolu Haberleri

Top