DEMİRYOLU İŞLETMECİLİĞİ YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ YAYINLANDI

Management-IconResmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliği; Ulusal demiryolu altyapı ağı üzerinde yapılan her türlü demiryolu taşımacılık faaliyetlerinde düzenin sağlanması; demiryolu altyapı işletmecileri, demiryolu tren işletmecileri ile demiryolu taşımacılığı alanında organizatör, acente, komisyoncu, gar veya istasyon işletmecisi faaliyetinde bulunanların hizmet esasları, mali yeterlik, mesleki yeterlik ve mesleki saygınlık şartlarının belirlenmesi, bu faaliyetlerde bulunanların; hakları, yetkileri, yükümlülükleri ve sorumluluklarının tespit edilmesi; yetkilendirilmesi ve denetlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenliyor.

 

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yönetmeliğine göre, sayılan faaliyetler için gerçek ve kamu tüzel kişiler ile şirketlerin bakanlıktan yetki belgesi almaları gerekiyor.

Demiryolu işletmeci ve taşımacıları ile organizatör ve acentelerin yetki belgesi çeşitlerinin belirlendiği yönetmeliğe göre, yetki belgesi almak veya yenilemek için başvuru sahiplerinin gerçek kişi, kamu tüzel kişisi veya 6102 sayılı Kanuna göre tutulan ticaret siciline kayıtlı ve ilgili yetki belgesi kapsamına uygun faaliyet gösteren bir şirket olması ve ayrıca yönetmelikle belirlenen özel şartları da taşıması gerekiyor.

Yönetmelik kapsamında yük veya yolcu tren işletmecileri, başvuru tarihi itibari ile asgari 10 milyon TL kayıtlı sermayeye sahip olduklarını belgeleyecekler.

Bakanlık, hakkında iflas veya benzeri işlemler başlatılan bir işletmenin mali olarak kendini tekrar yapılandırmasını mümkün görmediği hallerde söz konusu işletmenin yetki belgesini iptal edecek.

Demiryolu tren işletmecileri, bir kaza meydana gelmesi halinde mali yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için Bakanlığa ulusal ve uluslararası mevzuata uygun bir sigorta poliçesi verecek. Asgari sigorta poliçe miktarı, her olay başı 20 milyon TL’den az olamayacak.

Yetki belgesi alma, yenileme ve değiştirme talebinde bulunan işletmelerin, yetki belgesinde belirlenen hizmetleri, etkin ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmesi ve izleyebilmesi ile bunu gerçekleştirmek için gerekli bilgi, tecrübeye ve bir yönetim organizasyonuna sahip olması da aranan şartlar arasında yer alıyor.

Yönetmelikle, TCDD, 6461 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile ulusal demiryolu altyapı ağı içinde yer alan ve devletin tasarrufundaki demiryolu altyapısının kendisine devredilen kısmı üzerinde demiryolu altyapı işletmecisi olarak görevlendirildiğinden Bakanlık tarafından DA yetki belgesi ile süresiz olarak yetkilendirildi.

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle TCDD Taşımacılık A.Ş. de 6461 sayılı Kanun ile demiryolu tren işletmecisi olarak görevlendirildiğinden Bakanlık tarafından DB1 ve DB2 yetki belgeleri ile bir defaya mahsus olmak üzere yetki belgesi süresince yetkilendirildi. Bununla birlikte TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin faaliyete başlayabilmesi için, yönetmelikte belirtilen sigorta poliçesini ayrıca alması gerekiyor.

DEMİRYOLU İŞLETMECİLİĞİ YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ

Top