TCDD Ana Statü Değişimi Ne Getiriyor?

4 Haziran cumartesi Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren TCDD Ana Statü Değişikliği bir takım köklü değişikliklerin habercisi oldu.

İlgili değişiklik incelendiğinde serbestleşmenin önündeki tüm hukuki engellerin kalktığı görülmektedir. Bunun yanı sıra Ana Statü Değişikliği geçici madde 3 ‘te; 6461 sayılı kanunda belirtilen TCDD A.Ş.’nin 5 yıllık finansman açıklarının karşılanması hükmü Ana Statü değişikliğinde kanunun çıktığı 2013 yılından itibaren 5 yıl olarak tanımlanmış ve en fazla iki yıllık bir desteklemeden bahsedilmektedir. 2 yıl sonra TCDD A.Ş.’nin zarar etmesi halinde nasıl bir politika izleneceği ise tam bir muamma olarak kalmakta. Aynı zamanda  TCDD A.Ş.’ye nakilleri yapılacak mevcut personelin bu durumdan nasıl etkileneceği ise gizemini korumaya devam ediyor.

Kamu Hizmeti yükümlülüğü ise yine aynı geçici madde ile TCDD A.Ş.’ye 1/5/2018 tarihine kadar verilmiş gözüküyor.

Aslında en can alıcı nokta bu bahsedilenlerden daha ziyade yine Ana Statü Değişikliğinin içerisinde madde 5 üçüncü fıkrada beliritlen Trafik yönetimi hariç olmak üzere faaliyet alanı kapsamına giren işler, ekonomik ve zaruri görülmesi halinde kısmen veya tamamen başkaları eliyle de yaptırılabilir.” ibaresinden anlaşılacağı üzere demiryolu trafiği haricindeki tüm diğer işleri hizmet alımı yolu ile yapmasına kanuni olarak izin verilmiş olmasıdır. Bu değişiklik ile birlikte sadece yolcu ve yük taşıma işlemleri değil tüm diğer faaliyet alanları da bir nevi serbest piyasaya açılabilir hale getiriliyor. Ayrıca kurumlarda faaliyet alanları ile ilgili asıl işi yapan taşeron işçilerin kadroya alınabilmesine olanak sağlayan hukuki ve kanuni düzenlemelerinde bir bakıma önüne geçilmiş olunuyor.

Tüm bu gelişmelerin ardından lisanslama işlemlerini bitiren herhangi bir tren işletmecisi gerekli kapasite tahsis işlemlerinin ardından ulusal demiryolu ağı Ülkemize ve Demiryolu camiasına hayırlı uğurlu olmasını temenni ederiz.

Top