8 Ağustos 2015 Kahramanmaraş-Türkoğlu Hemzemin Geçit Kazası Kaza İnceleme Raporu

8 Ağustos 2015’te Kahramanmaraş-Türkoğlu’nda gerçekleşen hemzemin geçit kazası kaza inceleme raporu Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma İnceleme Kurulu tarafından 26 Şubat 2016 tarihinde yayınlandı.

Tarafımızdan incelenen raporun değerlendirme kısmı olayın sebepleri ve kök nedenleri ortaya çıkarmak adına yetersiz olduğu görülmüştür. Kaza araştırma ve inceleme raporlarının toplumsal fayda sağlayabilmek için gerekli olan en önemli bileşeni olan kök nedenlerin ortaya konulması, bu sayede risklerin kabul edilebilir seviyelere çekilebilmesi için çözüm önerileri üretilmesi gereklidir. Kaza araştırma ve inceleme raporlarının gerçek kök nedenlere ulaşması için geçmiş olgulardan arındırılmış reel inceleme ve araştırmalar yapılması gereklidir. İlgili rapor incelendiğinde ise tek yönlü bir çalışma olduğu sistemin tüm bileşenlerinin araştırılmadığı görülmüştür. Örnek verilmek istenilir ise raporun hiç bir kısmında karayolu aracının hız bilgisine yer verilmemiş, kaza anındaki hızı bildirilmemiş, herhangi bir yavaşlama ibaresi olup olmadığı araştırılmamıştır. Ayrıca sonuçlar kısmında karayolu sürücülerinin hemzemin geçitlerin kullanımı hakkında bilgisiz oldukları vurgusu yapılmış olmasına rağmen bu bulgu herhangi bir delil ile desteklenmemiştir. Raporda verilen bulguların büyük bir kısmı raportörlerin kişisel olgularından desteklenmiştir. Fakat kaza araştırma raporları kök neden tespit edilmesi için tecrübeden çok bilimsel yaklaşımlar sergilemeli ve somut delillere dayanmalıdır. Ayrıca tavsiyeler kısmında bir çok kuruma atıf yapılmasına rağmen yapılan öneriler çok genel kalmaktadır. Risk azaltıcı önlemlerden bahsedilmediği gibi yapılacak risk azaltıcı önlemler ile riskin hangi seviyelere düşürebileceği ve ilgili hemzemin geçit hakkında mevcut risk analizine yer verilmemiştir. Mevcut hemzemin geçitte kaza sonrası yapılan iyileştirme çalışmalarından bahsedilmiş fakat bu iyileştirme çalışmalarının(zemin kaplaması) ne gibi faydalarının olacağından bahsedilmemiştir. Raporda dikkat çeken bir diğer husus ise lokomotifin ters olarak trende bağlı olmasına ve livre sürati olan 55 km/h hızla devam etmesinin bilgisi verilmesine rağmen lokomotifin mevcut koşullarda önemli risklerinden bir tanesi olan makinistin görüş açısının büyük ölçüde düşmüş olmasından hiç bahsedilmemiştir.

İlgili rapor hazırlanır iken genel kalıp haline gelmiş ifadeler kullanıldığı izlenimi oluşmaktadır. Kaik’in bundan sonra yayınlayacağı hemzemin geçit kaza raporlarının incelenmesi ile bu tez karşılaştırılmalı olarak gösterilmelidir. İlgili birimin hazırlamış olduğu ikinci kaza araştırma ve inceleme raporu olması bahsedilen olumsuzlukların gün geçtikçe düzeleceğini umut etmemize zemin oluşturuyor.

Daha profesyonel ve yararlı raporlar demiryolu kazaların azalmasında önemli katkılar sağlayacaktır. Bu neden ile Kaik’e çok önemli ve ciddi bir sorumluluk yüklenmektedir. Bundan sonraki çalışmalarında RailSistem olarak başarılar dileriz.

Rapora buradan ulaşabilirsiniz.

Top