Amerika Lynchburg Akaryakıt Treni Deray Sonrası

    Demiryolu Emniyet Sistemlerinin bir bileşeni ve görevi olan risk analizleri yapılırken genel çerçeveden uzaklaşılmamalı, sistemin bütününe uygulanabilecek ortak yaklaşımlar sergilenmelidir. Bunun yanında dinamik değişkenlerin şiddet faktörü üzerindeki etkilerinin felaketlere yol açacağı unutulmamalıdır. Bu neden ile Tehlikeli Madde taşımacılığın da Risk Analizleri genel çerçeveden ayrı olarak standart dışında şiddet faktörleri kullanılarak yapılmalıdır. Ayrıca Tehlikeli Madde Taşımacılığında Risk Analizleri özel durumlara daha çok yer verilmeli, özellikle sonuçlarında sadece Alt Yapı bileşeni üzerindeki etkileri değil video örneğinde görüldüğü üzere toplumsal ve çevresel bileşenler üzerindeki etkileri de göz önünde bulundurulmalıdır.

[sz-ytvideo url=”http://www.youtube.com/watch?v=j8kONLIWlBs” theme=”dark” cover=”local” responsive=”y” autoplay=”n” loop=”n” fullscreen=”y” disablekeyboard=”n” disableiframe=”n” disablerelated=”n” delayed=”n” schemaorg=”n” /]
Top