İngiltere Demiryolu Güvenlik Ajansı Bulut Tabanlı Emniyet Yönetim Sistemi Yazılımı Sözleşmesi İmzaladı

İngiltere Demiryolu Güvenlik Ajansı ile IDEAGEN arasında yapılan anlaşma ile İngiltere'de Demiryolu Emniyet Yönetim Sistemi analizleri artık bulut tabanlı bir yazılım ile yapılacak. Böylece yıllık 75000'i bulan emniyet ile ilgili kaza, olay ve kaza/olay uyarılarına ait veriler bulut ortamında saklanacak, veri analizleri yapılacak. Bu sayede önem derecesi düşük olan ihbar vs

HEMZEMİN GEÇİT RİSK AZALTMA ÇALIŞMALARI İÇİN FAYDALI BİR ÖRNEK

Amerika Ulusal Demiryolu İdaresi (Federal Railroad Administration) ulusal hemzemin geçit iyileştirme projesi kapsamında iyileştirme yapılacak hemzemin geçitlerin tespitinde doğrusal olmayan modeller kullanıyor. Ülkemizde bulunan yaklaşık 3500 faal hemzemin geçit için 2013 yılında Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanarak yürürlüğe giren Demiryolu Hemzemin Geçitlerinde Alınacak Tedbirler ve Uygulama Esasları Hakkındaki Yönetmelik hemzemin geçitler

DEMİRYOLU KAZALARINI VE OLAYLARINI ARAŞTIRMA ve İNCELEME YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; demiryolu kaza ve olaylarının araştırılması ve incelenmesi, bunlara ilişkin bildirimlerin yapılmasına yönelik usul ve esaslar ile görev, yetki ve sorumlulukları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; a) Ulusal demiryolu altyapı ağına bağlı hatlarda ve şehir içi raylı toplu taşıma sistemine bağlı

Hemzemin Geçit Paneli

22 Ocak 2015'te Alsancak Gar Sergi Salonunda alanında Türkiye'de ilk olan Hemzemin Geçit'ler konulu panelde "Hemzemin Geçitlerde Risk Analizi" çalışmamızı sunduk. Hazırlamış olduğumuz sunumun tam hali videoda mecvuttur.  Üzerinde çalışılan "Risk Analizi Metodu" ile hemzemin geçitlerde risk haritaları oluşturularak hemzemin geçitlerin etkin bir şekilde yönetilebilmesi, sektörde bu konudaki yöneticilere yol

DEMİRYOLU EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM VERİ TOPLAMA, ANALİZ VE DEĞERLENDİRME

  ÖZET Demiryolu Trafik Emniyetini sürekli iyileştirmek, Emniyet Yönetim Sisteminin yapısını oluşturan teknik, insani ve örgütsel bileşenlerde yapılacak düzenlemelerle mümkün olmaktadır. Bunun içinde hangi verilerin nasıl toplanacağı, nasıl analiz edileceği ve nasıl değerlendirileceği konularının açıklığa kavuşturulması ve bu doğrultuda çalışmalar yapılması ile mümkün olmaktadır. Yapılan çalışmalar neticesinde gerek Altyapı Yöneticileri, gerekse Demiryolu

Top