ETCS (European Train Control System) Seviye 3

1. Tarihçe Öncelikle konu bütünlüğü açısından bu bölümde farklı seviyelerin kısa bir özeti Tablo 1’de verilmiştir. ETCS Seviye sıfırda herhangi bir trafik kontrol sistemi bulunmaz. Sadece sürücü panelinde (DMI-Driver-Maschine-Interface) anlık hızlar gösterilir ve maksimum hız denetimi yapılabilir. Tren kontrolü tamamen sürücüdedir. ETCS Seviye 1’de ise sürüş bilgileri balisler aracılığı ile belirli noktalarda (ana Sinyal, yaklaşma sinyali vb.) trene aktarılır. Ayrıca

Demiryolu Sistemlerinin Sertifikasyonu ve Karşılıklı İşletilebilirlik

Karşılıklı İşletilebilirlik Direktifi Avrupa Birliği (AB), ortak koşul ve standartlarla kendi demiryolu ağını (demiryolu sisteminin güvenli ve düzgün çalışmasını sağlamak için gereken hatlar, istasyonlar, terminaller ve sabit donanım) birbiri ile entegre etmeyi hedeflemektedir. Bunun, hem emniyet hem de verimlilik açısından sisteme fayda getireceği açıktır. Dolayısıyla hedef, karşılıklı işletilebilir bir Avrupa

Sürücüsüz Trenler

Sürücüsüz trenlerin insan hatalarını ortadan kaldırma veya azaltma potansiyeli vardır. İstanbul gibi kalabalık şehirlerde metro kapasitelerinin yetmediği bir gerçektir, sürücüsüz trenlerin insan hatalarını minimize etmesi ve yüksek verimlilik seviyelerine ulaşmasına destek vereceği düşünülüyor. Tabi her konuda olduğu gibi bu konudada farklı görüşte insanlar var. Onlar, halkın güvenliğini sürücüsüz bir trene

JAPONYA’DA KARBON FİBER BOJİLER KLASİK BOJILERİN YERİNİ ALIYOR

JAPONYA'da iki vagonlu A Serisi 7200 elektrikli çoklu ünitelerde Kawasaki'nin ürettiği çevre dostu yenilikçi bojiler test aşamasında kullanılmaya başladı.  JR Şikoku en YOSAN ve Dosan hatlarında test edilmeye başlanan yeni bojiler ağırlık tasarruf ederek enerji maliyetini azaltıyor. efWING boji tasarımında yüksek mukavemetli hafif karbon fiber parçalar çelik parçaların yerini alıyor. Bunun

DEMİRYOLU EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM VERİ TOPLAMA, ANALİZ VE DEĞERLENDİRME

  ÖZET Demiryolu Trafik Emniyetini sürekli iyileştirmek, Emniyet Yönetim Sisteminin yapısını oluşturan teknik, insani ve örgütsel bileşenlerde yapılacak düzenlemelerle mümkün olmaktadır. Bunun içinde hangi verilerin nasıl toplanacağı, nasıl analiz edileceği ve nasıl değerlendirileceği konularının açıklığa kavuşturulması ve bu doğrultuda çalışmalar yapılması ile mümkün olmaktadır. Yapılan çalışmalar neticesinde gerek Altyapı Yöneticileri, gerekse Demiryolu

DEMİRYOLU EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM EMNİYET ÇARKI, Bölüm II, Tasarım ve Geliştirme Süreci-Liderlik

          ÖZET Emniyet Yönetim Sisteminin tüm Demiryolu İşletmecileri ve Altyapı Yöneticileri tarafından doğru şekilde uygulanımı, Demiryolu Emniyeti Direktifi (Demiryolu Emniyeti ile ilgili 2004/49/AT sayılı Direktif) tarafından öngörüldüğü şekliyle düzenleyici emniyet çerçevesinin bir bütün olarak başarısında anahtar bir unsurdur. Bütün bunların gerçekleştirilebilmesi ‘süreç temelli yaklaşım’ olarak da bilinen sistem temelli

DEMİRYOLU HEMZEMİN GEÇİTLERİ: RİSK ÖLÇÜM MODELİ

  ÖZET  Demiryolları Kaza Türleri içerisinde yer alan “Hemzemin Geçit Kazaları” gerek maddi, gerekse manevi açıdan büyük kayıplara yol açmaktadır. Hemzemin geçitlerde meydana gelen bu tür olumsuzlukların en aza indirilebilmesi için, ölçülebilir parametreler ile birlikte kontrol edilebilir-izlenebilir hale getirilmesi gerekmektedir. Bunun için her bir hemzemin geçitte kaza oluşma olasılığını içerecek bir Risk

DEMİRYOLU EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM EMNİYET ÇARKI

   ÖZET Demiryolları sektöründe yer alan Kurum, Kuruluş ve Organizasyonların iş hedeflerini emniyetli bir şekilde yerine getirmesini temin etmek üzere Emniyet Yönetim Sistemi yapısı oluşturulmaktadır.  Emniyet yönetim sisteminin kurulması ile demiryollarında güvenli bir taşımacılık için gerekli olan şartların yerine getirilmesi hedeflenmiştir. Emniyet Yönetim Sisteminin tüm Demiryolu İşletmecileri ve Altyapı Yöneticileri tarafından doğru

Top