Marmaray Setlerinde Grafiti Temizliği Yapılacak

marmaray setlerinde grafiti temizligi yapilacak
marmaray setlerinde grafiti temizligi yapilacak

Marmaray trenlerinin grafitiden (kamu malına ya da kamusal alana yapılan resim ya da yazılan yazı) temizlenmesi için ihale açıldı.


TCDD Taşımacılık A.Ş. Marmaray İşletme Müdürlüğü’nün Resmi Gazete’ye verdiği ilanda şöyle denildi: “Marmaray Araç Bakım Servis Müdürlüğü bünyesinde çalışmakta olan Marmaray tren setlerinin grafiticiler tarafından boyanan dış yüzeylerinin temizlenmesi için alan bazlı temizlik yaptırılması işi açık ihale usulü ihale edilecektir.”

İhaleye konu olan, temizlenecek alanın 1000 metrekare olduğu belirtildi. İhalenin TCDD Taşımacılık A.Ş. Marmaray İşletme Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu toplantı salonunda, 14 Ekim’de, saat 14.00’te yapılacağı duyuruldu.

TCDD Taşımacılık A.Ş. Marmaray İşletme Müdürlüğünden:

Marmaray Araç Bakım Servis Müdürlüğü bünyesinde çalışmakta olan Marmaray tren setlerinin grafiticiler tarafından boyanan dış yüzeylerinin temizlenmesi için alan bazlı temizlik yaptırılması (Teknik Şartnameye Göre) işi Açık ihale Usulü ihale edilecektir

İhale Kayıt No : 2019/476536

1 – İdarenin:
a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Marmaray İşletme Müdürlüğü Hoca Paşa Mah. Sirkeci İstasyon Cad. No:2 SirkeciFatih/İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası : 0212 520 65 75-71487 / 0212 520 65 73

c) Elektronik Posta Adresi: marmarayyonetimihale@tcddtasimacilik.gov.tr

2 – İhale konusu malın adı ve miktarı: Marmaray Tren Setlerinde, 1000 m2 alan bazlı grafiti ve boya temizlenmesi (Teknik Şartnameye Göre) işi.

3 – İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD Taşımacılık A.Ş. Marmaray İşletme Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu toplantı salonunda, 14.10.2019 tarih saat: 14.00’te yapılacaktır.


4 – Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 – Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Marmaray İşletme Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosu, Hoca Paşa Mah. Sirkeci İstasyon Cad. No: 2 Sirkeci-Fatih/ İSTANBUL adresine, 14.10.2019 tarih ve 14.00 saatine kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 – İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Marmaray İşletme Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD Taşımacılık A.Ş. Marmaray İşletme Müdürlüğü Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 150,00 TL bedelle temin edilebilir.

7 – Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 – Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.


Kaynak= https://rayhaber.com/2019/10/marmaray-setlerinde-grafiti-temizligi-yapilacak/

Top