Hemzemin Geçit Yönetmeliğinde Değişiklik

Son değişiklikler ile 9.9.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan “Demiryolu Hemzemin Geçitlerde Alınacak Tedbirler Ve Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik”‘te değişikliğe gidildi. 4.7.2018 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yeni değişiklik ile birlikte geçici birinci madde:

“Mevcut demiryolu hemzemin geçitleri, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl içerisinde, bir defaya mahsus olmak ve ödeneği Bakanlık bütçesinden karşılanmak üzere TCDD tarafından bu Yönetmeliğe uygun hale getirilir.” 

şeklinden yeni hali ile ;

“Mevcut demiryolu hemzemin geçitleri, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sekiz yıl içerisinde, bir defaya mahsus olmak ve ödeneği Bakanlık bütçesinden karşılanmak üzere TCDD tarafından bu Yönetmeliğe uygun hale getirilir.” 

olarak değiştirildi.

Böylece ilki 2013 yılında çıkarılan yönetmelikte hemzemin geçitlerin TCDD tarafından iyileştirilmesi için verilen süre 3 yıldan yapılan değişiklikler ile birlikte önce 5 ardından da 8 yıla çıkarılmış oldu. Yeni yönetmeliğe göre TCDD’nin gerekli düzenlemeleri yapması için 2021 yılı temmuz ayına kadar süresi bulunmaktadır.

Top